Πράσινο πιπέρι στο καφεκοπτείο Νέγκρο

 Δεν είναι άλλο από το μαύρο πιπέρι, του οποίου οι κόκκοι έχουν μαζευτεί και αποξηρανθεί πριν ωριμάσουν. Χρησιμοποιείστε το άφοβα σε όλα τα φαγητά όπως χρησιμοποιείτε το μαύρο πιπέρι, ιδίως σε σαλάτες, κρέατα και σάλτσες.