Φύλλα συναμικής στο Καφεκοτπείο Νέγκρο
  • Ενεργοποιεί το πεπτικό σύστημα.
  • Έχει καθαρτικές ιδιότητες.